Surnames of Laureana Cilento (Lauriane)

INFO

Friday 29 November 2013

FOLLOW US

CONTACTS

The following surnames were taken from the 1489 Laureana Cilento Census – Famiglie delle Terre e dei Casali del Cilento.


Asso or Assyo
Bambacaro or Bammeccaro
Bocto or De Bocto
Borraczo
Bronecto (de)
Buccholo or De Buccholo
Cestaro
Cirenico
Corveseri or Corviseri
Frammonino, Framonnino or Framondino
Gallina
Grasso
Greco or Grego
Guarino
Guydo or De Guydo
Jacobino or Jacomino (de)
Lambardo
Lerro (de)
Leto
Lupo
Macza
Maczaro (de)
Mangolo
Mangone
Marcho or Marco (de)
Marzo or De Marzo
Mayo (de)
Membolo or Memmolo (de)
Mercato (delo)
Narda or Nardo (de)
Natale (de)
Occhyato
Palazo or Delo Palczo
Parisi or De Parisi
Pastena or Pastina (de o dela)
Principe (de)
Richecta (de)
Rogeri (de)
Russo or Delo Russo
Sanseverino or De Sanseverino
Scodalupo
Simone (de)
Thomasello or Tomasello (de)
Thomasino (de)
Tramontano
Vayrolo
Vella (de)
Venuto (de)
Volpe, Vulpe, Vulpo, De or Delo Vulpo